۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۵

نان مهربانی و نانوایی مهر

دیروز برای خرید نان به یکی از نانوایی‌های محله رفته بودم که با منظره و اتفاق جالبی روبرو شدم. یک نانوایی در خیابان ایرانشهر، ایده دیوار مهربانی را با استفاده از یک وایت‌برد و تعدادی مهره رنگی آهن‌ربایی پیاده‌سازی کرده بود. افرادی که قصد کمک به نیازمندان را دارند، می‌توانند با پرداخت هزینه‌ای، یک یا چند مهره رنگی را بگیرند و روی وایت‌برد نصب نمایند. افراد نیازمند هم، می‌توانند همین مهره‌ها را به نانوایی بدهند و در ازای آن، نان تهیه کنند. عکس این نوشته، مربوط به همان تخته سفید مهربانی است.

۳۰ فروردین ۱۳۹۵

ستون‌های مهربان جامعه

ظهر دیروز در حال گذر از یک خیابان بودم، که ناگهان دیدم یک مرد میان‌سال در هنگام پارک کردن ماشینش در آن طرف خیابان، متوجه شرایط خاص محل نشد و چرخ ماشین در جوی آب کنار خیابان افتاد. شرایط چندان خوبی نبود و احتمال داشت، آسیب جدی به خودرو وارد شود.