۲۶ فروردین ۱۳۹۵

ارثیه هندوانه برای فرزندانش

گیاه هندوانه یکی از عجیب‌ترین میوه‌ها را دارد. حدود ۹۲ درصد وزن این میوه را آب تشکیل می‌دهد و تقریبا همه ۸ درصد باقیمانده متشکل از انواع قندهاست. با این اوصاف، شاید بتوان گفت وقتی فردی مشغول خوردن هندوانه است، در واقع دارد آب را گاز می‌زند. گویا یک فناوری خاص، آب را در عین جامد نبودن، قابل گاز زدن هم کرده است.