۲۱ فروردین ۱۳۹۸

دلایل کوچک، تغییرات بزرگ

فکرش را بکنید؛ اگر هر یک از دستان انسان، ۴ انگشت داشت، احتمالا عدد پی به جای ۳٫۱۴ به صورت ۳٫۱۱ نمایش داده می‌شد و شتاب گرانشی زمین به جای ۹٫۸ به صورت ۱۱٫۶۳ نوشته می‌شد.

۱۹ فروردین ۱۳۹۸

یکی از ویژگی‌های جالب عدد پی

از نظر تئوری، احتمال یافتن هر رشته عددی (حداقل در طول‌های کوتاه) در میان ارقام عدد پی و هر عدد متعالی دیگر، غیر صفر است. مثلا تاریخ تولد میلادی، خورشیدی یا قمری همه ما در میان ارقام عدد پی، قابل یافت است. همین طور، شماره موبایل و شماره ملی.

۱۰ بهمن ۱۳۹۴

در به کار بردن اعداد احتیاط کنیم

ما در طول روز، از اعدادی در اندازه‌ها و انواع مختلف استفاده می‌کنیم؛ یک رقمی تا ده رقمی. اما به نظر می‌سد این اعداد بعضا معنای واقعی خود را از دست می‌دهند و به مفاهیمی نسبی در حوزه کاربردشان تبدیل می‌شوند. به ویژه اعداد بزرگ در حد میلیارد، با وجود عادی شدن در ادبیات روز مره، واقعا اعداد بزرگی هستند و مقدار آن‌ها، شایسته یک بررسی دقیق است. باید در به کار بردن اعداد و محاسبات‌مان، تجدید نظر کنیم.