۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۵

نان مهربانی و نانوایی مهر

دیروز برای خرید نان به یکی از نانوایی‌های محله رفته بودم که با منظره و اتفاق جالبی روبرو شدم. یک نانوایی در خیابان ایرانشهر، ایده دیوار مهربانی را با استفاده از یک وایت‌برد و تعدادی مهره رنگی آهن‌ربایی پیاده‌سازی کرده بود. افرادی که قصد کمک به نیازمندان را دارند، می‌توانند با پرداخت هزینه‌ای، یک یا چند مهره رنگی را بگیرند و روی وایت‌برد نصب نمایند. افراد نیازمند هم، می‌توانند همین مهره‌ها را به نانوایی بدهند و در ازای آن، نان تهیه کنند. عکس این نوشته، مربوط به همان تخته سفید مهربانی است.