دو دهه پرواز یک عقاب به روایت تصویر

نقشه‌ای که مشاهده می‌کنید، مسیر پروازهای یک عقاب را طی بیش از بیست سال نشان می‌دهد. سنسور تعقیب مسیری که برای ثبت مسیر پروازهای این عقاب مورد استفاده قرار گرفته است، در کشور روسیه به بدن او متصل شده بود و این سنسور GPS، در تمام این سال‌ها، اطلاعات مسیرهای پروازی این عقاب را ثبت و مخابره کرده است.

۷ فروردین ۱۳۹۵

اخلاق کلاغ‌ها

چند ماه پیش، صبح یکی از روزهای جمعه با همسرم، برای صرف صبحانه به یکی از پارک‌های نزدیک منزل رفتیم. بساط صبحانه را که پهن کردیم، بعد از مدتی یک کلاغ در نزدیکی ما فرود آمد. از نگاه و حرکاتش متوجه شدیم که غذا می‌خواهد. تکه‌ای نان و پنیر به آن کلاغ دادم. این بار با صدا غذا خواست و من هم درخواستش را پاسخ دادم.