۱۱ خرداد ۱۳۹۵

درستکاران جامعه ما

اگر فردی را می‌شناسید، که وقتی قرار است برای کسی کاری انجام دهد، لازم نباشد که به او سفارش شود که «آشناست» و اساسا کیفیت کارش برای آشنا، غریبه، فرزند، همسایه و هر فرد دیگری به یک اندازه خوب است، بدانید که شما با یک سرمایه بزرگ اجتماعی آشنا هستید. اگر خودتان این منش را دارید، خوشا به حالتان و دست مریزاد.

۳۰ فروردین ۱۳۹۵

ستون‌های مهربان جامعه

ظهر دیروز در حال گذر از یک خیابان بودم، که ناگهان دیدم یک مرد میان‌سال در هنگام پارک کردن ماشینش در آن طرف خیابان، متوجه شرایط خاص محل نشد و چرخ ماشین در جوی آب کنار خیابان افتاد. شرایط چندان خوبی نبود و احتمال داشت، آسیب جدی به خودرو وارد شود.