۳۰ فروردین ۱۳۹۵

ستون‌های مهربان جامعه

ظهر دیروز در حال گذر از یک خیابان بودم، که ناگهان دیدم یک مرد میان‌سال در هنگام پارک کردن ماشینش در آن طرف خیابان، متوجه شرایط خاص محل نشد و چرخ ماشین در جوی آب کنار خیابان افتاد. شرایط چندان خوبی نبود و احتمال داشت، آسیب جدی به خودرو وارد شود.

۲۵ فروردین ۱۳۹۵

کمال‌گرایی: بیماری فردی یا سرمایه اجتماعی؟

چند روزی است که مشغول کارهای فنی فرادرس هستم که به سیستم‌های پرداخت آنلاین بانک‌های ایران مربوط می‌شود. تقریبا همه از معماری و استاندارد مشترکی استفاده می‌کنند. اما برنامه‌های نوشته شده و چارچوبی که برای این سیستم‌ها تعریف شده است، به غایت بی‌نظم و بد سلیقه است. اگر قرار باشد بخش‌های درونی این سیستم هم به همین بی‌نظمی پیاده‌سازی شده باشند، درست کار کردن آن، واقعا حیرت انگیز است. کار می‌کند؛ اما دلیل از کار افتادن‌های گاه و بی‌گاه این نوع سیستم‌ها در ایام مختلف سال، شاید همین غیر بهینه و بد سلیقه بودن‌ها باشد.