۱۰ اسفند ۱۳۹۴

گیاهخواری هم، نوعی شکار است

آیا تا کنون یه این فکر کرده‌اید که یک موجود زنده دیگر را، همان طور، به صورت زنده بخورید؟ می‌دانم که منظره هولناکی است. اما واقعیت این است که، هر بار که یک سیب تازه را گاز می‌زنید، در واقع یک موجود زنده را، می‌بلعید. به خصوص زمانی که یک میوه را از درخت می‌چینید و (احتمالا پس از شستن) میل می‌کنید. در واقع، میوه‌ها و سبزیجات، حتی پس از چیده شدن، باز هم سلول‌های زنده دارند و به همان صورت توسط ما، به ویژه دوستان گیاهخوار خورده می‌شوند. به خصوص این موضوع، در خصوص هسته و دانه گیاهان، بسیار ملموس‌تر است.