۲۵ اسفند ۱۳۹۴

به احترام آتش

به جرأت می‌توان گفت، مهم‌ترین اتفاق تاریخ بشریت، کشف آتش و مهار آن است. به خاطر مهار آتش، نیاکان ما توانستند شروع به پخت غذا کنند و با غذای کمتر، انرژی بیشتری به دست بیاورند. پختن غذا، این مزیت بسیار مهم را ایجاد می‌کرد و فرایند رشد عجیب هوش بشر، دقیقا از همین جا شروع می‌شود. وقتی با صد گرم گوشت پخته شده، می‌توان به اندازه نیم کیلو گوشت خام انرژی به دست آورد، زمان زیادی ذخیره می‌شود و این زمان، می‌تواند صرف تفکر و توسعه فکری شود. کاری که نیاکان ما، به خوبی از پس آن بر آمدند.