۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۵

بشکه‌های نفت و بیت‌های نرم‌افزار

طبق آمار سال ۲۰۱۱، ایران چهارمین کشور دنیا از نظر حجم صادرات نفتی محسوب می‌شود. طبق آمارهای رسمی، تا پیش از شروع سال ۱۳۹۰، درآمدهای نفتی دولت ایران در بیشترین حالت به ۷۱ میلیارد دلار رسیده است. در آماری دیگر از ویکیپدیای انگلیسی، در سال ۲۰۱۲ (سال ۱۳۹۱ شمسی)، درآمد شرکت ملی نفت ایران نهایتا به ۱۱۰ میلیارد دلار رسیده است. درآمد حاصل از صادرات نفت، دومین منبع درآمد بزرگ دولت پس از مالیات محسوب می‌شود و اصلی‌ترین جریان تأمین کننده ارز خارجی برای اقتصاد ایران است.