۴ اسفند ۱۳۹۴

زرگرها و خط بریل

چند سالی است که بر روی بسته‌بندی داروها، برای راحتی نابینایان، نام و مشخصات دارو به صورت خط بریل نوشته می‌شود. در ابتدا این موضوع منحصر به داروهای خارجی بود؛ اما خوشبختانه شرکت‌های داروسازی داخلی نیز، این اقدام مثبت را شروع کرده‌اند، که قطعا جای تقدیر و تشکر ویژه دارد.

تا کنون چندین بار برایم پیش آمده است که برای تهیه دارو به داروخانه مراجعه کرده‌ام و مسئول فنی داروخانه، نتوانسته است به درستی نام دارو را بخواند. چندین بار داروی اشتباه تحویل گرفته‌ام و چندین بار نیز، مجددا به مطب پزشک تجویز کننده نسخه مراجعه کرده‌ام، تا از نسخه‌اش و خط حرفه‌ای خودش، رمزگشایی کند. به زعم من، اگر کمی فاصله بیافتد و آن پزشک موضوع را فراموش کند، احتمالا خودش هم نخواهد توانست، پرده از محتوای واقعی نسخه بردارد.