۶ آبان ۱۳۹۶

هیچ وقت برای شروع دیر نیست

صاحب این عکس، آقای «پاول تسنر» (Paul Tasner) است. او مدیر عامل و یکی از موسسین شرکت PulpWorks است. کار این شرکت، تولید جایگزینی بازیافت شدنی برای کیسه‌های پلاستیکی، با استفاده از زباله‌های کاغذی و گیاهی است. آقای تسنر در حال حاضر در حدود ۷۰ سال دارد و نکته جالب در مورد شرکت پالپ‌ورکز، این است که او این شرکت را در ۶۶ سالگی تاسیس کرده است.

۷ فروردین ۱۳۹۵

اخلاق کلاغ‌ها

چند ماه پیش، صبح یکی از روزهای جمعه با همسرم، برای صرف صبحانه به یکی از پارک‌های نزدیک منزل رفتیم. بساط صبحانه را که پهن کردیم، بعد از مدتی یک کلاغ در نزدیکی ما فرود آمد. از نگاه و حرکاتش متوجه شدیم که غذا می‌خواهد. تکه‌ای نان و پنیر به آن کلاغ دادم. این بار با صدا غذا خواست و من هم درخواستش را پاسخ دادم.