۹ اردیبهشت ۱۳۹۵

نزاع گربه‌ها و نظام حقوقی شیمیایی

به دلیل علاقه وافری که به گربه‌ها دارم، همواره رفتارشان را با دقت و علاقه خاصی رصد می‌کنم. گربه‌ها موجوداتی بسیار زیبا و باهوش هستند، و مشاهده و بررسی رفتار آن‌ها، همیشه برایم منشأ لذت بوده است.