۱۹ خرداد ۱۳۹۵

چشم بصیرت از نوع دید در شب

آن طور که تا کنون در کتب و مراجع خوانده‌ایم، می‌دانیم که چشم انسان فقط امکان دیدن نورهای مرئی را دارد، که شامل نورهای بنفش (با طول موج ۴۰۰ نانومتر) تا قرمز (با طول موج ۷۰۰ نانومتر) می‌شود. از این رو، ما طول موج‌ها و فرکانس‌های خارج از این بازه را نمی‌توانیم ببینیم و حسگرهای نوری موجود در شبکه چشم ما، پاسخی به نورهای غیر مرئی، نمی‌دهند.