۱۴ اسفند ۱۳۹۴

ارزش، اقلیت و اکثریت در نگاه ما

تصویر این گنجشک، یکی از چندین تصویر پس زمینه‌ای است که چند سال است، به صورت گردشی در کامپیوتر شخصی‌ام از آن‌ها استفاده می‌کنم. یکی از ویژگی‌های مهم این تصویر، بیش از اندازه معمولی بودن سوژه آن است. من شخصا روزانه ده‌ها گنجشک را می‌بینم و شاید صدای صدها گنجشک را هم می‌شنوم. زمانی فکرش را هم نمی‌کردم که چنین تصویری، که به شدت معمولی و تکراری است، بتواند عکس پس زمینه باشد. اما شد و من فکر می‌کنم واقعا تصویر زیبایی است، و خواستم این زیبایی و ظرافت را، با شما نیز به اشتراک بگذارم.